Bộ môn Ngoại Ngữ

cung cấp các khóa học tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh TOEIC và tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội

TUYỂN SINH LỚP HỌC TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

Kỹ thuật xây dựng (mã ngành 7580201_01): Ngành Kỹ thuật môi trường

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 700 Sinh viên
  • Tổ hợp xét tuyển: A 00, A01, D29, D07, D24
  • Mã tuyển sinh: XDA07

Tuyển sinh lớp chất lượng cao chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình Anh ngữ (66HKCE) năm học 2021-2022

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 Sinh viên
  • Sinh viên Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1
XEM CHI TIẾT