GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CƠ BẢN K65

HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN 1 và 2

BẮT ĐẦU TỪ K65 TRỞ ĐI

 

  1. Thông tin chung

 

Học phần

Số tiết

Số tín chỉ

Điều kiện tiên quyết

Trình độ đầu ra tương đương

TACB 1

60

2

Tham dự bài thi đầu vào và được phân loại

A1+ (CEFR)

TACB 2

60

2

Hoàn thành TACB 1

A2 (CEFR)

 

 

  1. Mục tiêu của khóa học

 

Trang bị cho sinh viên

  • Những kiến thức nền tảng trong trình độ Sơ cấp theo 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kết hợp tổng hợp các kiến thức về từ vựng-ngữ pháp và ngữ âm cơ bản tương đương trình độ.
  • Kỹ năng học tập ngôn ngữ Tiếng Anh cần thiết để chuẩn bị cho các khóa học trình độ cao hơn với bất kỳ chứng chỉ nào.

 

  1. Mục đích yêu cầu của khóa học

 

Sinh viên đạt được các mục tiêu cụ thể theo thang đánh giá A2 (CEFR) như sau:

- Hiểu được các câu và các cách diễn đạt thường dùng trong những tình huống giao tiếp quen thuộc (thông tin cá nhân và gia đình, mua sắm, địa phương, nghề nghiệp, ...)

- Giao tiếp được trong những tình huống đơn giản và quen thuộc đòi hỏi có sự trao đổi thông tin trực tiếp

- Miêu tả được một cách đơn giản các khía cạnh  khác nhau về thân thế và phản ứng giao tiếp nhanh với các vấn đề nảy sinh.

 

  1. Mô tả vắn tắt nội dung khóa học

 

Chương trình Tiếng Anh cơ bản (TACB) được xây dựng làm nền móng cho việc phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh của sinh viên Đại học Xây dựng từ năm học 2016-2017. Chương trình nằm trong lộ trình nhằm đạt mục tiêu đề ra của Ban đề án Ngoại ngữ 2020 của Trường.

Chương trình TACB đặt mục tiêu củng cố và phát triển các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và phát âm đồng thời với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được phối hợp chặt chẽ thông qua ngữ cảnh cụ thể phù hợp với trình độ của sinh viên.

 

Học phần TACB 1 là học phần thứ nhất trong chương trình Tiếng Anh cơ bản, bao gồm 6 bài đầu trong cuốn giáo trình   Headway Elementary- the 5th edition (từ unit  1 đến unit 6). Học phần này tập trung vào việc tạo môi trường giao tiếp phù hợp cho sinh viên sử dụng Tiếng Anh thông qua giáo trình chính, định hình phong cách học và làm quen các kỹ năng cơ bản. 

Định dạng đề thi cho học phần cơ bản chủ yếu được lấy theo định dạng bài thi KET của Cambridge ESOL.

 

Học phần TACB 2 là học phần thứ hai trong chương trình Tiếng Anh cơ bản, bao gồm 7 bài cuối trong cuốn giáo trình  Headway Elementary- the 5th edition (từ unit 7 đến unit 12). Học phần này giúp sinh viên tiếp tục phát triển những kiến thức, kỹ năng, và thói quen học tập đã hình thành được từ học phần TACB 1. Ngoài ra, học phần cũng xây dựng cho sinh viên những chiến lược để phát triển năng lực, sự tự tin, khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy thông qua các hoạt động thực hành giao tiếp.

Sau học phần TACB 2, sinh viên cần học tiếp 2 học phần TOEIC 1 và TOEIC 2  để đạt mục tiêu 450 TOEIC.

Định dạng đề thi cho  học phần cơ bản chủ yếu được lấy theo định dạng bài thi KET của Cambridge ESOL.

 

5. Nhiệm vụ của sinh viên

- Tham gia học tập lý thuyết và làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của nhà trường về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

 

    1. Tài liệu học tập

 

6.1 Giáo trình chính.

 

 

 

Giáo trình   Headway Elementary- the 5th edition , tác giả Liz and John Soars, Paul Handcock , NXB Oxford University Press

6.2 Sách bài tập (có kèm Audio)

- Liz and John Soars – Headway Elementary Workbook– the fifth edition – NXB Oxford University Press

-  Annette Capel and Wendy Sharp – Objective KET (Student’s book)-Cambridge University Press

- Suzan Clarke - New Headway Pronunciation – Elementary -  Oxford University Press.

     6.3 Sách bổ trợ

-  Annette Capel and Wendy Sharp – Objective KET (Student’s book)-Cambridge University Press

- Suzan Clarke - New Headway Pronunciation – Elementary -  Oxford University Press.

 

7. Đánh giá điểm học phần:

            - Chuyên cần (ĐCC):                          có

            - Kiểm tra giữa kỳ (ĐGK) :                  có                               

            - Kiểm tra vấn đáp (ĐKTVĐ):              có

            - Thi kết thúc học phần (ĐKT):            có                         

            Điểm học phần = 0,3 × ĐQT + 0,7 × ĐKT

Trong đó: Điểm quá trình (ĐQT) = (ĐCC + ĐGK + ĐKTVĐ) : 3

Ghi chú: Điểm chuyên cần bao gồm điểm điểm danh, điểm bài tập về nhà và tham gia bài học trên lớp. 

 

8. Thang điểm

Loại đạt:

A (8,5 - 10)

Giỏi

B+ (8,0 - 8,4)

Khá

B (7,0 - 7,9)

C+ (6,5 – 6,9)

Trung bình

C (5,5 – 6,4)

D+ (5,0 – 5,4)

Trung bình yếu

D (4,0 – 4,9)

+ Loại không đạt:

F (dưới 4,0)

Kém

 

Để tìm các tài liệu học thêm cho khóa Tiếng Anh cơ bản, các bạn xem tại đây

Hướng dẫn Nghe – cơ bản (link)

Hướng dẫn Nói – cơ bản (link)

Hướng dẫn Đọc – cơ bản (link)

Hướng dẫn Viết – cơ bản (link)

Hướng dẫn học Ngữ pháp – cơ bản (link)

Hướng dẫn học Từ vựng – cơ bản (link)

Hướng dẫn học Ngữ âm – cơ bản (link)

 

Để tìm các tài liệu khác liên quan chứng chỉ TOEIC, IELTS hoặc Tiếng Anh chuyên ngành, các bạn xem các link sau

 

TOEIC (link)

IELTS (link)

ESP (Tiếng Anh chuyên ngành) (link)