CÁC BÀI ĐỌC DẠNG THÔNG BÁO, THƯ BÁO (NOTICE/MEMO)

Hướng dẫn cách làm bài đọc hiểu dạng Bài Thông Báo/ Thư Báo (Notice/ Memo)

Bài đọc hiểu dạng bài thông báo rất phổ biến trong các bài thi TOEIC. Vì vậy, việc thực hành tốt kỹ năng để làm bài đọc hiểu này sẽ rất hữu ích giúp bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi TOEIC.

 

1. Cấu trúc bài đọc thông báo (NOTICE)

Cấu trúc bài đọc

  Bài đọc ví dụ

Nội dung bài đọc ví dụ

1. Tiêu đề

 

NOTICE

 

2. Mục đích thông báo

Mục đích thông báo hoặc sự kiện thường ở phần đầu bài đọc

 

We invite you to sign up to receive information by e-mail regarding special offers, new services, and important information from Macy Department Stores.

Mục đích: “We invite you to sign up to receive information” Mời bạn đăng ký nhận thông tin

3. Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết như giới hạn, điều khoản bổ sung hay các giải thích cách thức

Yes. I’d like to receive e-mail updates from Macy Department Stores.

(You may stop receiving e-mail at any time by clearing this check box.)

For more information, please visit our website.

 

Theo mạch bài đọc, nếu ấn “Yes.” tức là đồng ý nhận e-mail, còn nếu không ấn là từ chối.

 

Cần nắm toàn bộ nội dung bài đọc để biết đối tượng nhận thông báo: cửa hàng bách hóa gửi thông tin cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

2. Cấu trúc bài đọc thư báo (MEMO)

Cấu trúc bài đọc

  Bài đọc ví dụ

Nội dung bài đọc ví dụ

Tiêu đề

 

MEMO

 

Người nhận

To: All sales personnel

Người nhận: tất cả nhân viên phòng kinh doanh

Người gửi

From: Marco Silva, sales manager

Người gửi: Trưởng phòng kinh doanh

Chủ đề

Subject: Sales promotions

 

Ngày gửi

Date: June 7

 

Mục đích thông báo

Mục đích thông báo hoặc sự kiện thường ở phần đầu bài đọc

I’m thinking about having a promotional event for our new digital cameras.

Mục đích: Thông báo sự kiện quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

Nội dung chi tiết

Thông tin bổ sung hoặc nội dung chi tiết

If you have any ideas or suggestions for the event, please contact me.

The promotional event will take place on July 30.

 

- Gửi ý tưởng cho sự kiện quảng cáo, liên lạc với Marco Silva, trưởng phòng.

- Ngày tổ chức sự kiện quảng cáo sản phẩm.

Thông tin về người gửi

Marco Silva

 

 

3. Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi về mục đích thông báo

- What is the purpose of the notice?

- What is this memo about?

- What is the purpose of this memo?

Thường xuất hiện ở phần đầu hoặc phần đề mục.

Câu hỏi về chủ đề và đối tượng thông báo

- Who issued the notice?

- To whom is this notice intended?

- For whom is this memo intended?

- Who wrote this memo?

- Who should attend the staff meeting?

Muốn trả lời câu hỏi thì phải đọc bài đọc để nắm được ai là người ra thông báo (From: …); thông báo cho ai (To: …); nội dung thông báo.

 

Câu hỏi thông tin chi tiết:

- What is not included in the agenda?

- What will Jason do next Monday?

- When is the staff meeting scheduled to end?

Chú ý phần giữa và cuối của thông báo để nắm được thông tin chi tiết như ngày/ giờ tổ chức; các hoạt động diễn ra, v.v.